DIFT Školení – Digitální fotografie v ortodoncii a kefalometrická analýza – II.termín

Kontaktujte mě:
EmailemTelefonicky


* Kliknutím na tlačítko Rezervace souhlasíte se zpracováním osobních údajů.

Praktický kurz pro ortodontisty a odborný personál

 

Dovolte nám, abychom Vás srdečně pozvali

na praktický kurz Mgr. Jiřího Běla

 

Kód školení: DIFT

 

 

Termín a místo:  23.2.2024/ Pátek

                            

VirtuOSS Academy

Janouškova 579/4, Brno 613 00

 

Časový harmonogram: 

  • 8:30  hod. – prezence účastníků
  • 9:00  hod. – začátek kurzu
  • 17:00 hod. – předpokládaný konec

 

Náplň kurzu:

Kurz je zaměřen na praktické zvládnutí práce s digitálním fotoaparátem v ortodontické praxi a práci s kefalometrickou analýzou v programu Kefalo. Absolvent získá přehled o základních principech digitální fotografie, funkcích digitálního fotoaparátu a jeho vlastnostech, fotografických postupech, práci se světlem a zrcadly. Dále bude schopen digitální fotografii zpracovat v počítači, založit do elektronické karty pacienta, odeslat e-mailem, exportovat do textového editoru a zaarchivovat. Následovat bude zpracování digitalizace kefalometrického snímku, jeho import a kalibrace a samotná analýza.

 

Teoretická část:

Úvod do digitální fotografie, jakou fotografickou techniku zvolit, vysvětlení základních i odborných fotografických pojmů, technika fotografování extraorálních a intraorálních snímků.

 

Praktická část s fotoaparátem:

Fotografování intraorálních a extraorálních snímků. Práce se zrcadly, retraktory, kontrastory.

 

Praktická část s počítačem:

Vložení dat do programu Kefalo z fotoaparátu a upload RTG snímku. Funkce programu, tvorba kefalometrické analýzy, export výstupních dat pro tvorbu plánu ortodontické léčby.

  • Analýza telerentgenu s možností překrytí profilové fotografie
  • Funkce lupy a inverze pro přesnější umístění bodů
  • Analýzy: Olomouc, Williams, Hasund, Jarabak, Jedličková
  • Export výsledků analýz do Excelu, PDF, JPG,…

 

Cena: 5 500 Kč  /  V ceně je zahrnuto kurzovné, oběd a občerstvení.

 

Koordinátor pro školení:

Jana Kopřivová

Tel: +420 774 727 160

Mail: jana.koprivova@virtuoss3d.cz